Kiến thứcWin 10

Nhìn hình ảnh xưa để nhớ lại miền Nam VNCH

Bạn đang xem: hình ảnh việt nam Tại Nega.vn

 

(Click vô đề tài để xem
Entry hình )

 

Thêm hình ảnh về Sài Gòn xưa ,
có chú thích kèm theo 

Posted on Nov 29, ’11 1:30 AM for everyone

Hình xưa Trại Tị Nạn Bataan Philippines 
Posted on Nov 23, ’11 4:34 PM for everyone

 

Hình ảnh xưa về dân
vượt biên ,thuyền nhân tị
nạn CSVN

KHOẢNG 500.000 DÂN VƯỢT BIÊN BỎ MẠNG
DƯỚI BIỂN ĐÔNG

Posted on Nov 23, ’11 3:51 PM for everyone

 

Hình ảnh về Ban Mê Thuột ngày xưa
(thập niên 1960).

Posted on Nov 19, ’11 9:20 AM for everyone

Hình ảnh các Ca sĩ trước năm 1975
Posted on Nov 17, ’11 11:26 AM for everyone

 

Ảnh xưa Việt-Nam vào
những năm 1884-1885

Posted on Nov 13, ’11 8:37 AM for everyone

 

Vũng Tàu xưa và nay qua hình ảnh (
SlideShow )

Posted on Nov 13, ’11 4:23 AM for everyone

Ảnh xưa xe Lam -*- Lambro – Một
thời để nhớ 

Posted on Nov 12, ’11 9:34 PM for everyone

Bán nguyệt san TUỔI HOA và truyện Tranh
trước 75 VNCH

Posted on Nov 12, ’11 6:24 AM for everyone

Buôn Ma Thuột xưa –
Những bức ảnh chưa từng được cô…

Posted on Nov 6, ’11 6:10 PM for everyone

Vài hình ảnh về cuộc đảo chánh 1-11-1963 .
Posted on Oct 27, ’11 10:02 AM for everyone

 

Hình ảnh những bản nhạc xưa.
Posted on Oct 25, ’11 11:12 PM for everyone

 

Đà Nẵng ngày xưa (Thân tặng các bạn quê
ở ĐÀ NẴNG …

Posted on Oct 23, ’11 1:43 PM for everyone

 

Ảnh xưa từ những bưu thiếp với
những con tem VNCH .

Posted on Oct 23, ’11 12:52 PM for everyone

Hình ảnh Đà Nẵng xưa
Posted on Oct 23, ’11 11:52 AM for everyone

Ảnh xưa về Thuyền Nhân & tàu Hải
Hồng 1978

Posted on Oct 22, ’11 10:34 PM for everyone

 

Những hình ảnh xưa của Sàigòn, Đàlạt,
Nha Trang & Huế…

Posted on Oct 22, ’11 9:59 PM for everyone

 

Ấp Chiến Lược Của Thời Đệ
Nhất Việt Nam Cộng Hòa

Posted on Oct 22, ’11 9:05 PM for everyone

Vài ảnh xưa ”
Miền Nam VN 1949 “

Posted on Oct 18, ’11 2:35 PM for everyone

SAIGON-1955: Video 10 năm sau đệ nhị thế
chiến

Posted on Oct 16, ’11 6:45 PM for everyone

 

Hình xưa Bến Tre 
Posted on Oct 16, ’11 9:40 AM for everyone

Vài bài thơ xưa trong bối cảnh trước 75
(Kèm theo vài ảnh…

Posted on Oct 16, ’11 9:24 AM for everyone

 

Vài hình ảnh di tích lịch sử VN
Posted on Oct 15, ’11 6:20 PM for everyone

 

Ảnh sưu tầm 40 năm cuộc hành quân hạ
Lào “Lam Sơn 719”

Posted on Oct 15, ’11 6:10 PM for everyone

 

Ảnh xưa : Trại tị nạn
người Việt giáp biên giới Cam -…

Posted on Oct 15, ’11 5:58 PM for everyone

 

Ảnh xưa : Quảng cáo trên sách
báo ngày xưa …

Posted on Oct 15, ’11 5:46 PM for everyone

 

Hình ảnh di cư từ Bắc vào Nam 1954
Posted on Oct 13, ’11 9:02 PM for everyone

 

VNCH , Những tấm hình … tìm lại trong
ngăn kéo kỷ niệm! …

Posted on Oct 10, ’11 8:02 PM for everyone

Hình Ảnh của thời Đệ Nhất VNCH (Nguồn http://thangtien.de/ )
Posted on Oct 9, ’11 10:40 AM for everyone

 

Hình ảnh thời bao cấp ngoài Hà Nội “Ối
giời ôi , nhiề…

Posted on Oct 7, ’11 12:33 AM for everyone

Sưu tầm : Cảnh vật
Vũng Tàu xưa…(vuhuyduc.blogspot.com)

Posted on Sep 29, ’11 3:01 PM for everyone

 

Ảnh xưa : Vũng Tàu Thắng
Cãnh ( những năm 1960)

Posted on Aug 20, ’11 9:15 PM for everyone

Vũng Tàu (Ngày Xửa Ngày Xưa)
Posted on Aug 20, ’11 9:06 PM for you

 

Hình ảnh Châu Đốc ngày xưa.(Trận
lụt 1961)

Posted on Aug 20, ’11 8:56 PM for everyone

 

Ảnh xưa : Cố Đô Huế
Posted on Aug 17, ’11 8:37 PM for everyone

 

Cảnh vật Vũng Tàu xưa….
Posted on Aug 7, ’11 10:15 AM for everyone

 

Dalat và những hình ảnh chưa được công
bố! (?)

Posted on Aug 5, ’11 4:39 PM for everyone

 

Hình Ảnh Xưa : Dân tộc
thiểu số 

Posted on Aug 4, ’11 8:52 PM for everyone

Đà Lạt Xưa vào
những năm 1925 – 1930 ! (
Photos by Raymond )

Posted on Aug 4, ’11 8:05 PM for everyone

Quà vặt ngày xưa .Hình
ảnh miền nam trước 75

Posted on Jul 30, ’11 11:49 AM for everyone

Hình ảnh sưu tầm
trong trân chiến Mậu Thân 1968

Posted on Jul 24, ’11 5:19 PM for everyone

Hình ảnh trẻ em VNCH 1966-
1967

Posted on Jun 26, ’11 9:50 AM for everyone

Vài hình ảnh Vua VN, thế
kỷ 20

Posted on Jun 24, ’11 3:12 PM for everyone

Hình ảnh Việt Nam vào năm 1950 của ông Urbain
CALESTROUPAT

Posted on Jul 13, ’11 2:07 AM for everyone

Những Địa Danh Mang
Tên ‘Ông’, ‘Bà’ Ở Sài Gòn 

Posted on May 21, ’11 5:40 AM for everyone

Cải cách ruộng đất tại
miền Bắc 1953–1956. (http://vi.wikipe…

Posted on May 20, ’11 10:54 PM for everyone

Hình ảnh xưa của những bản nhạc
xưa (trước 75)

Posted on May 20, ’11 7:05 PM for everyone

Cuộc di cư Việt Nam, 1954 (http://vi.wikipedia.org)
Posted on May 20, ’11 5:52 PM for everyone

Hình ảnh dân Hà Nội
chuẩn bị di cư vào Nam vào thời 54

Posted on May 19, ’11 5:19 AM for everyone

Thêm hình ảnh về “Nhìn lại cuộc di cư
1954-1955 ” (Còn t…

Posted on May 18, ’11 5:50 AM for everyone

Vài hình ảnh về “Nhìn lại cuộc di cư
1954-1955 “

Posted on May 17, ’11 5:07 PM for everyone

Những ngày cuối của
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn

Posted on May 15, ’11 11:05 AM for everyone

 

Vài hình ảnh củ về
Bà Ngô Đình Nhu trên Tờ Báo LIFE thán…

Posted on Apr 26, ’11 10:19 AM for everyone

30.4 nhớ Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu và Trận
Chiến Bi Hùng 

Posted on Apr 23, ’11 2:26 PM for everyone

Nghĩa Trang Quốc Gia của Quân
Đội VNCH tại Biên Hòa. 

Posted on Apr 23, ’11 1:15 PM for everyone

NGHĨA TRANG
QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA, CHUYỆN KỂ TỪ
ĐẦU 

Posted on Apr 23, ’11
12:51 PM for everyone

Một số hình ảnh bình
dân của Sài Gòn xưa (65-75)

Posted on Apr 16, ’11 2:16 AM for everyone

Saigon 1961 – Bầu cử Tổng Thống (hình ảnh
xưa)

Posted on Apr 15, ’11 2:21 PM for everyone

 

Diển hành quân lực Việt Nam Cộng Hòa 1968 – 1975
Posted on Apr 9, ’11 3:55 PM for everyone

Tướng Lãnh VNCH 30/04/1975
Posted on Apr 4, ’11 2:43 AM for everyone

“Xe Lam”…Nhìn thấy
những “phương tiện giao thông cũ” mà
“c…

Posted on Apr 3, ’11 6:09 AM for everyone

Tên đường phố Sài Gòn: xưa (thời Pháp
thuộc) và nay…

Posted on Apr 3, ’11 12:20 AM for everyone

Xe gắn máy tại miền Nam trước 75 
Posted on Feb 19, ’11 10:19 AM for everyone

 

Chúng Ta đi Bầu VNCH .( Hình ảnh khi xưa đi bầu
cử)

Posted on Feb 18, ’11 4:22 PM for everyone

 

Nử Quân Nhân VNCH
.

Posted on Feb 18, ’11 3:47 PM for everyone

 

Citroën La Dalat… Made in Vietnam Cộng Hòa 
Posted on Feb 18, ’11 3:24 PM for everyone

 

Không ảnh của Sài Gòn xưa và nay,…
Posted on Feb 17, ’11 6:07 PM for everyone

 

Cầu Sài Gòn trước 75
….Cầu Chà Và …Cầu Kiệu …Cầu Ông…

Posted on Feb 17, ’11 5:27 PM for everyone

 

Sài Gòn : các
loại xe đò xưa !

Posted on Feb 17, ’11 12:02 PM for everyone

 

Dung nhan 5 nử văn sĩ
nổi tiếng thời chiến tranh . 

Posted on Feb 16, ’11 11:27 AM for everyone

Trường học và Nam Nử học sinh Sài Gòn
xưa

Posted on Feb 16, ’11 11:23 AM for everyone

Tượng Đài xưa
ở Sài Gòn và biểu tượng cho binh chủng …

Posted on Feb 15, ’11 11:35 AM for everyone

 

Thiệp Chúc Tết của Quân Lực VNCH
Posted on Feb 14, ’11 11:35 AM for everyone

 

Có ai còn nhớ?:
Tiền Xu VNCH

Posted on Feb 14, ’11 5:15 AM for everyone

 

Ảnh xưa
:Sài Gòn 1961 VNCH

Posted on Feb 9, ’11 4:02 AM for everyone

 

70 Năm Âm Nhạc Việt
Nam

Posted on Jan 30, ’11 5:44 AM for everyone

 

Quân Sử VNCH Qua Tem Thư Bưu Chánh
Posted on Jan 27, ’11 9:04 AM for everyone

 

Xuân và người lính Việt Nam Cộng Hòa trong
nhạc Việt 

Posted on Jan 2, ’11 2:04 AM for everyone

 

Air Viet nam & VNAF
Trước 75

Posted on Dec 22, ’10 10:16 AM for everyone

 

Xe gắn máy Sài Gòn trước năm 1975 
Posted on Dec 21, ’10 2:56 PM for everyone

 

Xe thổ mộ
Posted on Nov 28, ’10 3:36 AM for everyone

 

Hình ảnh Huế xưa…YouTube Clip
Posted on Nov 26, ’10 1:05 PM for everyone

 

Mời Nghe “Tiếu
Vương Hội” -Hài Trước 75

Posted on Nov 18, ’10 3:02 PM for everyone

 

Mời Pàcon vào xem phim Cine VN
trước 75 .(ôm về từ nhà anh
b…

Posted on Nov 11, ’10 2:30 AM for everyone

 

Quân Phục VNCH ( p. 2 )
Posted on Oct 27, ’10 7:37 AM for everyone

 

Quân Phục VNCH
Posted on Oct 27, ’10 6:34 AM for everyone

 

Nhạc Trẻ Việt Nam, thập niên 60-70. Part 1 – 5
Posted on Oct 26, ’10 10:23 PM for everyone

 

Ký ức chiến tranh ,Huế Mậu Thân 1968 (Vài hình ảnh
sưu …

Posted on Oct 25, ’10 4:29 PM for everyone

 

Huân Chương & Huy Chương VNCH
Posted on Oct 23, ’10 1:27 PM for everyone

 

Bộ Huy Hiệu QL Việt Nam Cộng Hòa
Posted on Oct 21, ’10 2:17 AM for everyone

 

Vài hình ảnh kiêu hùng của
Hải Quân VNCH trong trận hải…

Posted on Oct 19, ’10 4:52 AM for everyone

 

Những hình ảnh xưa rất hiếm
quí của Bác Sĩ Hocquard. Việt-N…

Posted on Oct 14, ’10 10:51 AM for everyone

 

Vòng Quanh Các Rạp Ciné SàiGòn
Ngày Xưa 

Posted on Oct 14, ’10 12:53 AM for everyone

 

Quân Đội Việt Nam
Cộng Hòa Duyệt Binh (Youtube Videoclip)

Posted on Oct 13, ’10 10:01 AM for everyone

 

Mỹ Tho ngày xưa
Posted on Oct 12, ’10 2:16 AM for everyone

 

Vài hình ảnh sinh hoạt của vua quan nhà Nguyễn
những năm đ…

Posted on Oct 11, ’10 11:36 AM for everyone

 

Tìm dấu vết của Hà
Nội xưa .bộ sưu tập của Nhà sử…

Posted on Oct 10, ’10 11:52 AM for everyone

 

36 phố phường Hà Nội xưa .bộ sưu
tập của Nhà sử h…

Posted on Oct 10, ’10 11:51 AM for everyone

 

Hình ảnh Hà Nội thời
xa xưa và nay

Posted on Oct 3, ’10 8:21 AM for everyone

 

Một số hình ảnh bầu cử tại Sài gòn
trước 1975 & Sau …

Posted on Sep 29, ’10 1:33 AM for everyone

 

Chân dung người nữ
Biệt Đội Trưởng Tình Báo Thiên Nga

Posted on Sep 27, ’10 12:33 PM for everyone

 

Biệt đội tình báo
Thiên Nga .

Posted on Sep 27, ’10 12:12 PM for everyone

 

 

 

Tags: 1. ảnh xưa

Prev: Sài Gòn : các
loại xe đò xưa !
Next: Cầu Sài Gòn trước 75
….Cầu Chà Và …Cầu Kiệu …Cầu Ông Lãnh…

 

 

Image

Kiến thiết quốc gia
Giúp đồng bào ta
Xây đắp muôn người
Được nên cửa nhà

Tô điểm giang san
Qua bao lầm than
Ta thề kiến thiết
Trong giấc mộng vàng

Triệu phú đến nơi
Năm muời đồng thôi
Mua lấy xe nhà
Giàu sang mấy hồi

Kiến thiết quốc gia
Giúp đồng bào ta
Ấy là thiên chức
Của người Việt Nam

Mua số mau lên
Xổ số gần đến
Mua số mau lên
Xổ số… gần… đến ./.

1952

 

 

Related Articles

Back to top button