TOP Video Counter Strike: Xizt vs Nostalgie

TOP Video Counter Strike: Xizt vs Nostalgie TOP Video Counter Strike: Xizt vs Nostalgie

Pha ace hoàn hảo bằng khẩu P2000 của leader bên phía Ninjas in Pyjamas…

Theo IGN

Giới thiệu