TOP Video Counter Strike: NiKolinho vs Nostalgie

TOP Video Counter Strike: NiKolinho vs Nostalgie TOP Video Counter Strike: NiKolinho vs Nostalgie

Pha kill 4 đẳng cấp của NiKolinho trong trận đấu gặp team Nostagie…

Theo IGN

Giới thiệu