TOP Video Counter Strike: GeT_RiGhT vs Anexis

TOP Video Counter Strike: GeT_RiGhT vs Anexis TOP Video Counter Strike: GeT_RiGhT vs Anexis

Tình huống 1vs3 đẳng cấp của GeT_RiGhT bằng khẩu famas tại RaidCall EMS One…

Theo IGN

Giới thiệu