TOP Video Counter Strike: f0rest vs ESC Gaming

TOP Video Counter Strike: f0rest vs ESC Gaming TOP Video Counter Strike: f0rest vs ESC Gaming

Pha kill 4 bằng khẩu m4a1 đẳng cấp của f0rest trong trận gặp ESC Gaming…

Theo IGN

Giới thiệu