Những pha súng hay nhất CS trong tháng 1/2013

Những pha súng hay nhất CS trong tháng 1/2013 Những pha súng hay nhất CS trong tháng 1/2013

Một highlight rất đáng xem về 5 pha súng hay nhất trong tháng một, do btv của SK Gaming thực hiện…

Theo IGN

Giới thiệu