Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013

Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013 Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013

– “Tôi đã từng chứng kiến nhiều lễ hội lớn, nhưng phải nói rằng chưa khi nào được thấy lực lương đông đảo và như thế này”. Lời của một game thủ tham gia chia sẻ.

Nega.vn - Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 1Nega.vn - Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 2Nega.vn - Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 3Nega.vn - Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 4Nega.vn - Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 5Nega.vn - Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 6Nega.vn - Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 7Nega.vn - Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 8Nega.vn - Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 9

Nega.vn - Loạt ảnh chân dài phô diễn tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 10

độc quyền – NEGA

Giới thiệu