Thông tin mới nhất về Web game Cập nhật: 17/06/2015

Tam Tộc Chiến - webgame đề cao tính cộng đồng sắp ra mắt

Tam Tộc Chiến - webgame đề cao tính cộng đồng sắp ra mắt

Tam Tộc Chiến có tên gốc là Hỗn Độn Chiến Vực và dựa trên bối cảnh nhà Thương - Chu. Thuở ấy, sự hỗn độn giữa tiên giới, phàm trần và ma giới một lần nữa mở ra bảng Phong Thần, kéo theo...

Phong Trảm Nhân | 17/06/2015

Vượt ải Thục Xuân – Cam Ninh giữ ải, mọc cánh khó qua?

Vượt ải Thục Xuân – Cam Ninh giữ ải, mọc cánh khó qua?

Xuất thân từ thủy tặc Trường Giang, Cam Ninh thường có thói quen xuất quỷ nhập thần, xua quân tập kích lúc nửa đêm. Trong Công Thành Chiến, chiến thuật đánh lén của danh tướng Đông Ngô lại càng...

Phong Trảm Nhân | 05/06/2015

Tiên Ma Biến “đội mồ” sống dậy dưới lớp Trảm Tiên

Tiên Ma Biến “đội mồ” sống dậy dưới lớp Trảm Tiên

Chiều muộn hôm qua – 18/03/2013, trang teaser http://tramtien.com bỗng dưng xuất hiện với cấu trúc và hình ảnh được sao chép “y khuôn” Tiên Ma Giới, đã khiến...

admin | 19/03/2013

Chủ đề đang hot