Điểm qua những tính năng chính trong Hoành Tảo Thiên Hạ

Điểm qua những tính năng chính trong Hoành Tảo Thiên Hạ

Nega.vn – Lấy đề tài võ hiệp Trung Quốc, Hoành Tảo Thiên Hạ đưa người chơi gia nhập vào thời kỳ hậu nam Tống, trong đó bạn sẽ cùng các anh hùng trong thiên hạ tìm lại Võ Mục Di Thư được cất giấu trong Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao…