The Walking Dead Survival Instinct: Sữa “chua” của Activision

The Walking Dead Survival Instinct: Sữa “chua” của Activision

Là một tựa game ăn theo cộng thêm được phát hành bởi Activision, việc Survival Instinct có chất lượng kém chẳng khiến ai ngạc nhiên. The Walking Dead: Survival Instinct Phát triển: Terminal Reality Phát hành: Activision Thể loại: Hành động Hệ máy: PC, PS3, Xbox360, WiiU Ngày phát hành:…