Chi tiết game Tên: SPORE Collection Ngày update: 07-06-2021 Thể loại: Chiến Thuật, trò chơi, Mô phỏng, Thế giới mở Dung lượng: 0.04GB Số Part: 1…