Quyết định 512/QĐ-QLD về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 03 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam. Việc sản xuất thuốc là điều vô cùng quan trọng bởi thế nên nhà nước ta vô cùng quan tâm và kiểm soát. Hãy cùng elead.com.vn theo dõi bài viết này nhé!

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
Số: 512/QĐ-QLD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
—————-
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT GIA CÔNG TRONG NƯỚC CHO 03 THUỐC
 ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
————————————-
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 
 
Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngà31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năngnhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 ca Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuc;
Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 03 thuốc sản xuất gia công được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
Điều 2. Công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc lưu hành phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp lên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy định có liên quan tới sản xuất và lưu hành thuốc. Các số đăng ký có ký hiệu GC…-15 có giá trị 05 năm kể từ ngày ký Quyết định.
Điều 3. Chấm dứt hiệu lực số đăng ký VD-13742-11 của thuốc Aulakan-F tại Quyết định số 39/QĐ-QLD ngày 10/02/2011 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc công bố 414 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam – Đợt 125 sau 03 tháng kể từ ngày ký Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và giám đốc đơn vị có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– TT. Lê Quang Cường (để b/c);
– Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế – Bộ CA;
– Cục Y tế giao thông vận tải – Bộ GTVT;
– Tổng Cục Hải Quan – Bộ Tài Chính;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế; Thanh tra Bộ Y tế;
– Viện KN thuốc TƯ và VKN thuốc TP.HCM;
– Tổng Công ty Dược VN;
– Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
– Website của Cục QLD, Tạp chí Dược Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Lưu: VP, KDD, ĐKT (2b).
CC TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

 
 
DANH MỤC
03 THUỐC SẢN XUẤT GIA CÔNG TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP S ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC 05 NĂM
Ban hành kèm theo quyết định số: 512/QĐ-QLD, ngày 09/9/2015
 
1. Công ty đăng ký: (Cơ sở đặt gia công) Công ty cổ phần Dưc phẩm 3/2 (Đ/cSố 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam)
1.1Nhà sản xuất: (Cơ sở nhận gia công): Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun (Đ/c: 52ấp An lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, tnh Bình Dương – Việt Nam)
STT
Tên thuc
Hoạt chất chính – Hàm lượng
Dạng bào chế
Tuổi thọ
Tiêu chuẩn
Quy cách đóng gói
Số đăng ký
1
Aulakan
Cao khô lá Bạch quả 40 mg
Viên nén bao phim
36 tháng
TCCS
Hộp 2 vỉ x 15 viên
GC-237-15
2
Aulakan-F
Cao khô lá Bạch quả 60 mg
Viên nén bao phim
36 tháng
TCCS
Hộp 2 vỉ x 15 viên
GC-238-15
3
Oscumin
Bột Nghệ 500 mg; Bột Mai mực 200 mg
Viên nén bao phim
36 tháng
TCCS
Hộp 10 vỉ x10 viên. Chai 100 viên
GC-239-15

Quyết định 512/QĐ-QLD về việc cấp số đăng ký sản xuất gia công trong nước cho 03 thuốc được phép lưu hành tại Việt Nam đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích và chia sẻ trong bài viết này. Cảm ơn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

Y Tế – Tags: Quyết định 512/QĐ-QLD

  • Thông tư 36/2015/TT-BCT Quy chuẩn quốc gia sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

  • Chỉ thị 14/2015/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  • Công văn 3007/QLD-ĐK 2019 nguyên liệu sản xuất thuốc không cần giấy phép nhập khẩu

  • Công văn 21730/QLD-ĐK 2018 công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK không phải cấp phép

  • Quyết định 246/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

  • Quyết định 442/QĐ-QLD 2018 ban hành Danh mục 711 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 162

  • Quyết định 511/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 04 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 151