[Video] Súng laser Dead Space tự chế

[Video] Súng laser Dead Space tự chế [Video] Súng laser Dead Space tự chế

Không chỉ giống về mặt hình dáng, “hỏa lực” của cây này còn có thể đốt cháy cả gỗ.

Theo Facebook

Giới thiệu