Mẫu TK3-TS – Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT là mẫu tờ khai kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị. Các đơn vị tham BHXH, BHYT, BHTN cùng tham khảo để chuẩn bị đúng mẫu tờ khai.

Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI

ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ………………………………………………………………

[01]. Tên đơn vị: ……………….………………………..……………..……….

[02]. Mã số đơn vị: ………………………….………………………….………

[03]. Mã số thuế: ……………………………………………………….……….

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ……………………..…………….………..

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ:…………………………………………..

[06]. Loại hình đơn vị: ……………………………………………….…………

[07]. Số điện thoại: …………………. [07]. Địa chỉ email ……….……..……

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: …………….…

[09.1]. Số:……………………………. ; [09.2]. Nơi cấp: …………………….

[10]. Phương thức đóng khác:

[10.1]. 03 tháng một lần:……….        [10.2]. 06 tháng một lần:…….

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ……………..….…..………………………

[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  ………, ngày … tháng … năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập Mẫu TK3-TS

1. Mục đích:

Kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị.

2. Trách nhiệm lập:

Đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

3. Thời gian lập:

Đơn vị tham gia BHXH, BHYT lần đầu, di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến hoặc khi có thay đổi thông tin của đơn vị.

Phương pháp lập:

[01]. Tên đơn vị: Ghi đầy đủ tên đơn vị.

[02]. Mã số đơn vị: Ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, trường hợp chưa được cấp mã thì để trống.

[03]. Mã số thuế: Ghi mã số thuế của đơn vị, trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.

Lưu ý:

Mã đơn vị lấy theo mã số thuế.

Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu tương ứng (đối với đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến hoặc khi có thay đổi thông tin của đơn vị).

Trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.

Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh.

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.

[06]. Loại hình đơn vị: Ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; sự nghiệp công lập; sự nghiệp ngoài công lập; doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hợp tác xã; tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

[07]. Số điện thoại: Ghi số điện thoại của đơn vị.

[08]. Địa chỉ email: Ghi địa chỉ email của đơn vị.

[09]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[09.1]. Số: Ghi số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh.

[09.2]. Nơi cấp: Ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

[10]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): Nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.2].

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: Ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị…

[12]. Hồ sơ kèm theo: Liệt kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Lưu ý:

Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [09], [10];

Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Trên đây là Mẫu TK3-TS (Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT) mới nhất đang được áp dụng hiện nay theo Quyết định 595 các đơn vị, tổ chức tham gia BHXH, BHYT cùng tham khảo để biết.

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu tờ khai TK3-TS

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Tờ Khai Xác Định Lại Dân Tộc Mới Nhất

 • Mẫu Tờ Khai Ghi Chú Ly Hôn mới nhất 2019

 • [Tải ngay] Mẫu Tờ Khai Đề Nghị Cấp Hộ Chiếu Ngoại Giao

 • Mẫu Tờ Khai Cấp Bản Sao Trích Lục Hộ Tịch mới nhất

 • Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất và cách ghi chính xác nhất

 • Mẫu TK3-TS – Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

 • Tải Mẫu Đơn mời Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đương sự đầy đủ nhất

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chi tiết

 • Tải ngay mẫu quyết định sa thải chuẩn nhất 2019

 • Mẫu văn bản hủy hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất chuẩn theo quy định

 • Hướng dẫn cách viết mẫu đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

 • Mẫu giấy xác nhận thực tập đầy đủ, ấn tượng nhất

 • Cách điền giấy khai đăng ký xe chuẩn nhất hiện nay