Giấy kết hôn là một trong những mẫu giấy quan trọng đối với các cặp đôi khi cưới nhau. Mặc dù không thể ủy quyền đăng ký kết hôn nhưng nộp hồ sơ hộ thì vẫn được pháp luật cho phép. Hãy cùng tham khảo mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký kết hôn mà chúng tôi cập nhật dưới đây để hoàn tất hồ sơ nhanh chóng nhé!

Đăng ký kết hôn có được ủy quyền không?

Tại Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-BTP, khi thực hiện việc đăng ký hộ tịch như khai sinh, khai tử, cấp bản sao trích lục… đều có thể được ủy quyền cho người khác thực hiện thay trừ 03 trường hợp: Đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Do đó, pháp luật chỉ cấm nam, nữ không được ủy quyền đi đăng ký kết hôn hộ mà không cấm việc đi nộp hồ sơ hộ. Bởi theo quy định tại Điều 18 Luật Hộ tịch 2014, khi đi đăng ký kết hôn, nam và nữ phải đồng thời có mặt để làm thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền. Lúc này, hai bên phải cùng ký vào Giấy đăng ký kết hôn.

Thế nên, nếu có lý do chính đáng không thể đi nộp hồ sơ được thì hai bên nam nữ có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực.

Tuy nhiên, nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không cần công chứng, chứng thực nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

Trong đó, nội dung của giấy ủy quyền đi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn chỉ giới hạn trong phạm vi nộp hộ giấy tờ, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền chứ không bao gồm thủ tục, trình tự đăng ký kết hôn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

GIẤY ỦY QUYỀN

(v/v nộp hồ sơ đăng ký kết hôn)

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015

– Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2019, tại SN 123 đường A, phường B, thành phố C, tỉnh D.

Chúng tôi gồm:

– Ông: Hoàng Đức D Sinh năm:. 19xx

CMND số: 12345689x do Công an tỉnh X cấp ngày 01/01/2017

Hộ khẩu thường trú: SN 123 đường A, phường B, thành phố C, tỉnh X

– Bà: Dương Thị A Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 0123458xx do Công an tỉnh X cấp ngày 01/01/2017

Hộ khẩu thường trú: SN 123 đường A, phường B, thành phố C, tỉnh X

Bằng hợp đồng này, chúng tôi ủy quyền cho:

Ông: Nguyễn Văn B Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 01235478xx do Công an tỉnh X cấp ngày 01/01/2017

Hộ khẩu thường trú: SN 234 đường E, phường B, thành phố C, tỉnh X

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1. Nội dung ủy quyền (1)

Ông Hoàng Đức D và bà Dương Thị A dự định kết hôn với nhau. Tuy nhiên, vì lý do công việc nên nay chúng tôi ủy quyền cho ông Nguyễn Văn B có số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân và hộ khẩu thường trú như trên thực hiện các công việc sau:

– Ông Nguyễn Văn B được quyền thay mặt và đại diện cho chúng tôi (3) liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường B, thành phố C, tinrnh X theo quy định của pháp luật.

– Trong phạm vi uỷ quyền, ông Nguyễn Văn B được thay mặt chúng tôi lập, ký tên vào tất cả các loại giấy tờ liên quan phục vụ cho việc thực hiện công việc được ủy quyền, được đóng các loại phí, lệ phí, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung uỷ quyền này.

– Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ nêu trên, ông Nguyễn Văn B được thay mặt chúng tôi nhận giấy hẹn hoặc bất cứ phiếu trả lời nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giao lại cho chúng tôi.

Điều 2. Thù lao ủy quyền (2) Giấy ủy quyền này không có thù lao.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền (3)

Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được ký cho đến khi ông Nguyễn Văn B thực hiện xong công việc được ủy quyền nêu trên hoặc khi Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

II. CAM KẾT CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN

– Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do ông Nguyễn Văn B nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng./.

Những người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nêu rõ lý do của việc nhờ đi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn kèm theo những công việc, phạm vi ủy quyền mà hai bên đã thỏa thuận về việc nộp hồ sơ.

(2) Có thể là không có thù lao hoặc nếu có thì nêu rõ là bao nhiêu.

(3) Thời hạn có thể ấn định rõ là bao lâu hoặc nếu không có thể nêu là đến khi thực hiện xong công việc ủy quyền.

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký kết hôn mà chúng tôi chia sẻ để bạn tham khảo và hoàn thành hồ sơ một cách tốt nhất!

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký kết hôn

 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Kết Hôn Mới Nhất 2020

 • Hướng dẫn cách viết mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Hôn Chi Tiết Nhất

 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Về Việc Giao Kết Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Làm Việc Tại Tổ Chức Nước Ngoài

 • Hướng Dẫn Ghi Thông Báo Bổ Sung, Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Mẫu Tờ Khai Ghi Chú Ly Hôn mới nhất 2019

 • Dowload mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

 • Mẫu 13-HSB (Mẫu Giấy ủy quyền) thông dụng nhất

 • Mẫu Hợp Đồng Góp Vốn Bằng Nhà Ở Chi Tiết Nhất 2020

 • [Tải xuống]Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

 • Mẫu Đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết mới nhất hiện nay

 • Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất

 • Mẫu Đơn đề nghị giúp đỡ người thân ở nước ngoài năm 2020