Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 4, 2021
HomeKiến thứcMẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản 2017, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai...

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản 2017, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản

Khi nghỉ hưởng chế độ thai sản, lao động nữ cần nộp đơn cho doan nghiệp, đây là một trong những giấy tờ quan trọng xác định thời gian bắt đầu nghỉ của người lao động. Đơn xin nghỉ này thể hiện việc xin nghỉ hưởng chế độ hợp pháp.

Đang xem: đơn xin nghỉ thai sản 2017

*

Câu hỏi: Em đang làm công nhân tại một nhà máy xuất khẩu thực phẩm, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2019 đến nay. Tôi mang bầu được 02 tháng, sắp tới xin nghỉ chế độ thai sản nhưng chưa biết mẫu đơn xin nghỉ. Cho tôi hỏi, mẫu đơn xin nghỉ hưởng chế độ thai sản thế nào? – Bùi Tâm (phuongtambui…

Trả lời:

Mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho lao động nữ sắp sinh con

Hiện nay không có văn bản pháp luật quy định cụ thể đơn xin nghỉ thai sản là gì và có mẫu đơn viết cụ thể. Tuy nhiên, có thể hiểu đơn xin nghỉ thai sản là một trong những giấy tờ cần thiết xác định thời gian lao động nữ bắt đầu nghỉ hưởng chế độ thai sản tại công ty.

Dưới đây là mẫu đơn lovablemessages.com xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN XIN NGHỈ VỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:

– Ban Giám đốc Công ty ……………(1)

 

– Phòng hành chính nhân sự

 

– Trưởng bộ phận …………..……… (2)

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày………………

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Ngày dự kiến sinh là…..

Để đảm bảo sức khỏe và có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc sinh con, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./….đến ngày……/…../…..(3)

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………………..(4) hiện đang công tác tại………………(5).

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Ý kiến của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

Hướng dẫn viết đơn như sau:

(1) Công ty nơi người lao động đang làm việc.

(2) Bộ phận người lao động đang làm việc trực tiếp.

(3) Thời gian nghỉ 06 tháng.

(4) Người trực tiếp nhận bàn giao công việc.

(5) Phòng nơi người nhận bàn giao công việc đang công tác.

Hướng dẫn viết mẫu Đơn xin nghỉ thai sản thông dụng (Ảnh minh họa)

Người lao động nộp đơn xin nghỉ thai sản khi nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Về thời gian báo trước khi nghỉ thai sản hiện nay chưa có quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội hay bất cứ văn bản pháp luật nào.

Tuy nhiên, để đảm bảo công việc, trước khi đến thời gian dự kiến nghỉ sinh con khoảng 45 ngày, lao động nữ nên làm đơn xin phép nghỉ hưởng chế độ thai sản nộp cho quản lý trực tiếp, bộ phận nhân sự, các phòng ban liên quan. 

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho chồng

Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Theo đó, số ngày nghỉ của lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được như sau:

– 05 ngày làm việc nếu sinh thường.

– 07 ngày làm việc nếu sinh phải phẫu thuật hoặc sinh dưới 32 tuần tuổi.

– 10 ngày làm việc nếu sinh đôi; sinh ba trở lên thì cứ mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

Xem thêm: Ngày 13 Tháng 10 Là Cung Gì Và Ý Nghĩa Thiên Bình Sinh Ngày 13/10?

– 14 ngày làm việc nếu sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Thời gian nộp đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con thường được gửi đi ngay sau khi vợ lao động nam sinh con. Người lao động chỉ cần lưu ý thời gian được nghỉ tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Dưới đây là mẫu Đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con, người lao động có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty ……………(1)

– Phòng hành chính nhân sự

– Trưởng bộ phận …………..……… (2)

Tên tôi là:………………………..……..………………… Sinh ngày…………………

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:……………

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, vợ tôi vừa sinh con ngày…………..………………………..

Để có thời gian chăm sóc vợ và con mới sinh, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./…..đến ngày……/…../….. (3)

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho…………………….…(4) hiện đang công tác tại…………………………………………(5)

Nếu có vấn đề phát sinh về công việc quan trọng, tôi cam kết sẽ hỗ trợ giải quyết nhanh nhất.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

 

Ý kiến của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

Hướng dẫn viết đơn:

(1) Công ty nơi người lao động đang làm việc.

(2) Bộ phận người lao động đang làm việc trực tiếp.

(3) Thời gian được phép nghỉ.

(4) Người trực tiếp nhận bàn giao công việc.

(5) Phòng nơi người nhận bàn giao công việc đang công tác.

Chế độ thai sản cho lao động nữ đã nghỉ việc (Ảnh minh họa)

Lao động nữ đã nghỉ việc viết đơn xin hưởng chế độ thai sản thế nào?

Tại khoản 4 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Từ quy định trên, lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Theo đó, lao động nữ đã nghỉ việc đáp ứng điều kiện trên vẫn được hưởng chế độ thai sản. Dưới đây là mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con, đống bảo hiểm xã hội nhưng đã nghỉ việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

(Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội (1) ………………………………………..

Họ và tên: (2)……………………………………………………………

Sinh ngày………tháng……….năm: (3)……………………………….

Xem thêm: Những Hình Ảnh Doremon Chế Về Tình Yêu, Tổng Hợp Hình Ảnh Chế Doremon Cười Sái Cả Hàm

Số CMND: (4)……….cấp ngày:……………………Nơi cấp…………

Số sổ BHXH: (5)………………………………………………………

Đã nghỉ việc từ ngày………….tháng………năm (6)

Sanh con lần……vào ngày:……tháng………năm (7)

Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH (9)…….……………………………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.

RELATED ARTICLES

BÀI VIẾT HAY NHẤT

DANH MỤC WEBSITE