Hiện nay, nhà nước đang có nhiều chế độ ưu đãi dành cho những người có công với cách mạng và thân nhân. Mẫu Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ được ban hành kèm Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Hãy tham khảo và tải ngay file word về máy để hoàn tất hồ sơ một cách nhanh chóng nhé!

Ai được gọi là thân nhân của liệt sỹ?

Liệt sỹ là những người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc hoặc vì lợi ích của Nhà nước, được Nhà nước truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công. Trong đó, thân nhân của liệt sỹ được quy định tại Điều 14 Pháp lệnh người có công với cách mạng 2005, sửa đổi bổ sung 2018.

Trong đó, thân nhân liệt sỹ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ gồm các đối tượng: Cha mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng khi liệt sỹ còn nhỏ.

Bởi liệt sỹ là những người có công sức đóng góp to lớn trong việc gìn giữ, bảo vệ tổ quốc, hòa bình dân tộc, lợi ích của nhân dân và Nhà nước nên sau khi họ hy sinh thì thân nhân của họ sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi nhằm tưởng nhớ và ghi công.

Theo đó, thân nhân của liệt sỹ hiện tại được hưởng các chế độ ưu đãi sau đây:

– Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử, tiền tuất hàng tháng, tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng (nếu có);

– Bảo hiểm y tế;

–  Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

– Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ có khó khăn về nhà ở;

– Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm, hỗ trợ theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học…

Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ dùng để làm gì?

Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ là một trong những giấy tờ quan trọng và cần để thân nhân liệt sỹ làm hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi. Ngoài ra, hồ sơ cần chuẩn bị cho thân nhân liệt sỹ:

– Giấy báo tử;

– Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;

– Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân;

Trong đó, người đại diện thân nhân liệt sỹ có trách nhiệm lập bản khai này kèm giấy ủy quyền. Ngoài ra, người này còn phải gửi kèm theo một số loại giấy tờ khác:

– Văn bản đề nghị của gia đình, họ tộc liệt sỹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nếu là người nuôi liệt sỹ;

– Bản sao giấy khai sinh nếu là con dưới 18 tuổi;

– Giấy xác nhận của trường, bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 nếu đang là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học, học nghề hoặc học đại học…

Những giấy tờ này được nêu cụ thể tại Điều 7 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————- 

BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ

Họ và tên: ……………………………………………………………………………..…………

Sinh ngày … tháng … năm …………………………………Nam/Nữ: …………………………..

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………………

Trú quán: …………………………………………………………………………………………………………..

Mối quan hệ với liệt sĩ: ………………………………………………………………………………………..

Họ và tên liệt sĩ: …………………………….. hy sinh ngày …….. tháng ……… năm ……..

Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………………..  

Bằng Tổ quốc ghi công số ………………………… theo Quyết định số ……… ngày …… tháng … năm …… của Thủ tướng Chính phủ.

Liệt sĩ có những thân nhân sau:

TT Họ và tên Năm sinh Mối quan hệ với liệt sĩ Nghề nghiệp Chỗ ở hiện nay (Nếu chết ghi rõ thời gian) Hoàn cảnh hiện tại (1)
1            
           
…. ngày… tháng… năm…Xác nhận của xã, phường ……………TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
…. ngày … tháng … năm …
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: Cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật…

Với mẫu bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ mà chúng tôi cập nhật trên đây hi vọng thân nhân liệt sỹ sẽ hoàn thành hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ ưu đãi nhanh chóng.

Biểu Mẫu – Tags: Mẫu Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ

 • [TẢI NGAY] Biểu mẫu đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

 • Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất

 • [Cập Nhật] Mẫu Tờ Khai Xác Định Lại Dân Tộc Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Hôn Chi Tiết Nhất

 • [PHỤ LỤC I-10] Mẫu Danh Sách Người Đại Diện Theo Ủy Quyền Mới Nhất

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Tích Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn

 • [Cập Nhật] Mẫu Phiếu Đăng Ký Dự Tuyển Làm Việc Tại Tổ Chức Nước Ngoài

 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Biên Bản Giao Nhận Con Nuôi Đúng Nhất

 • Đơn Đề Nghị Hoàn Thuế Mới Nhất Và Chi Tiết Nhất

 • Hướng Dẫn Ghi Thông Báo Bổ Sung, Cập Nhật Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp

 • Đơn Đề Nghị Giải Quyết Trợ Cấp Hàng Tháng Mới Nhất

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Tuyên Bố Một Người Mất Tích Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn

 • [Cập nhật] Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thờ Cúng Liệt Sĩ (Mẫu Ls7)