Thủ thuật IT

Hướng dẫn cách sử dụng các hàm thống kê trong excel

Bạn đang xem: hàm thống kê trong excel Tại Nega.vn

Trong excel các hàm thống kê chính là một các hệ hàm phổ biến, bởi vì excel thường là công cụ dùng để thống kê nhanh nhất. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn các hàm thống kê trong excel phổ biến nhất:

1. Hàm tính trung bình Average, Averageif, Averageifs

Đây là các hàm excel trong thống kê dùng để tính trung bình phổ thông nhất.

– Hàm Average được hiểu là hàm tính giá trị trung bình

Công thức: Average (giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,…..)

word image 437 - Stream Hub

Hàm Average
Hàm Average

Hàm Average, hàm excel trong thống kê.

– Hàm AVERAGEIF:ứng dụng excel trong thống kê giúp tính trung bình theo 1 điều kiện

Công thức: AVERAGEIF(range,criteria,average_range)

word image 439 - Stream Hub

Hàm AVERAGEIF
Hàm AVERAGEIF

Hàm AVERAGEIF dùng trong thống kê trong excel.

– Hàm AVERAGEIFS: Sử dụng excel trong thống kê giúp tính trung bình theo nhiều điều kiện

Công thức: AVERAGEIFS(average_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2, criteria2],…)

word image 441 - Stream Hub

Hàm AVERAGEIFS
Hàm AVERAGEIFS

Hàm AVERAGEIFS thường được sử dụng trong Excel trong thống kê.

Thông thường, 2 hàm excel trong thống kê AVERAGEIF và AVERAGEIFS này đều ra kết quả giống nhau.

Nhưng khi viết hàm, chúng ta cần chú ý: 2 hàm này sẽ có cấu trúc khác nhau. Khi vùng tính hàm AVERAGEIFS giá trị trung bình được viết tại chỗ đầu tiên của hàm, còn hàm AVERAGEIF thì thành phần đó đặt ở vị trí thứ 3.

2. Hàm đếm Count, Countif

Trong excel ngoài việc tính các giá trị cụ thể bạn còn cần đếm các ô cùng các giá trị khác nhau. Microsoft Excel đã cung cấp cho người dùng 2 công cụ để đếm là Count, Countif, từ đây bạn có thể dễ dàng để đếm các số ô đáp ứng các điều kiện nhất định.

Lưu ý: Nếu bạn đang muốn đếm những số thỏa mãn các tiêu chí nhất định thì hãy dùng COUNTIF nhé

Hàm đếm Count: Một trong các hàm excel dùng trong thống kê dùng để đếm tổng số ô chứa giá trị kiểu số.

Công thức: Count(vùng dữ liệu cần đếm).

Lưu ý: Trong hệ thống Excel, ngày tháng sẽ được lưu trữ dưới dạng số sê-ri vì vậy hàm Excel COUNT sẽ đếm được luôn cả ngày và thời gian.

word image 443 - Stream Hub

Hàm đếm Count, ứng dụng Excel trong thống kê không thể thiếu.

Hàm đếm Countif: Hàm có thể đếm tối đa với 127 điều kiện, hay có thể nói hàm này được dùng để đếm tất cả các ô đáp ứng được một tiêu chí nhất định.

Công thức: Countif (vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm, điều kiện tìm kiếm).

Trong đó:

– Vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm: Là một phạm vi đã xác định mà bạn muốn đếm các ô.

– Điều kiện tìm kiếm : Là điều kiện cần được đáp ứng

Hàm đếm Countif, một trong các hàm excel thường dùng trong thống kê.

3. Hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất theo điều kiện

– Hàm tìm giá trị lớn nhất theo điều kiện MAXIFS: Tìm giá trị lớn nhất theo 1 hoặc nhiều điều kiện

Công thức: MAXIFS(max_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],…)

word image 446 - Stream Hub

Hàm tìm giá trị lớn nhất theo điều kiện MAXIFS

– Hàm tìm giá trị nhỏ nhất theo điều kiện MINIFS: Tìm giá trị nhỏ nhất theo 1 hoặc nhiều điều kiện

Công thức: MINIFS(max_range,criteria_range1,criteria1,[criteria_range2,criteria2],…)

Hàm tìm giá trị nhỏ nhất theo điều kiện MINIFS

4. Hàm đếm số rỗng Countblank:

Đếm số ô rỗng trong bảng (chú ý giá trị 0 không phải là giá trị rỗng)

Công thức: Countblank (vùng dữ liệu cần đếm).

word image 449 - Stream Hub

Hàm đếm số rỗng Countblank

5. Hướng dẫn sử dụng hàm Rank trong thống kê

Công thức: Rank(giá trị cần sắp xếp,vùng dữ liệu để sắp xếp, kiểu sắp xếp).

Trong đó:

Kiểu sắp xếp có 2 giá trị:

+ Giá trị =0 sắp xếp theo kiểu giảm dần.

+ Giá trị =1 sắp xếp theo kiểu tăng dần.

Hàm Rank trong thống kê

6. Hàm Column, Columns được ứng dụng thống kê trong excel

Hàm Column, Columns là 2 hàm ứng dụng rất hữu ích trong file excel có chứa dữ liệu lớn.

Hàm Column có tác dụng xác định xem ô dữ liệu này nằm ở cột thứ bao nhiêu trong bảng.

Công thức: Column(địa chỉ ô cần xác định thuộc cột nào).

word image 453 - Stream Hub

Hàm Column giúp bạn dễ dàng thống kê

Hàm Columns: Thường được dùng để đếm tổng số cột trong một vùng dữ liệu.

Công thức: Columns(vùng dữ liệu cần xác định số cột).

Hàm Columns

7. Ứng dụng excel trong thống kê bằng hàm Sumif

Đây là một trong những hàm thống kê có điều kiện khá phổ biến trong excel, dùng để tính tổng theo một điều kiện nhất định.

Công thức: Sumif (range, criteria, sum_range).

Trong đó:

– Range: Vùng chứa dữ liệu so sánh với điều kiện (Criteria)

– Criteria: Điều kiện

– Sum_range: Vùng cần tính tổng

word image 455 - Stream Hub

Hàm Sumif
Hàm Sumif

Hàm Sumif, công thức excel tiện lợi.

Trên đây là những hàm thống kê trong Excel phổ biến nhất, từ đây bạn có thể dễ dàng nắm bắt được các công cụ hữu ích nhất trong thống kê để tạo ra hiệu quả công việc cao nhất, vừa tiết kiệm thời gian làm việc, vừa có độ chính xác cao. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời sau khi áp dụng các công thức này vào thực tiến nhé!

Related Articles

Back to top button