Nega phát tặng 500 Gift Code Chân Long Giáng Thế nhân dịp ra mắt phiên bản mới

Nega phát tặng 500 Gift Code Chân Long Giáng Thế nhân dịp ra mắt phiên bản mới Nega phát tặng 500 Gift Code Chân Long Giáng Thế nhân dịp ra mắt phiên bản mới

– Vào 10h sáng nay, cho ra mắt phiên bản mới Bát Tiên Quá Hải, Nhân dịp này Nega gửi tặng độc giả 500 Gift Code.

64582_695781763786751_741605672_n

Để nhận  vui lòng truy cập Fanpage: .
Bạn chưa biết cách nhận  tại Fanpage vui lòng 

——————————————————————-

Giới thiệu