[Clip] Mãn nhãn với phim CG của Monster Hunter Online

[Clip] Mãn nhãn với phim CG của Monster Hunter Online [Clip] Mãn nhãn với phim CG của Monster Hunter Online

là một sản phẩm đánh dấu cho sự bắt tay giữa hai công ty danh tiếng là Tencent và Capcom.

Theo Facebook

Giới thiệu