WoDotA Top 10 Weekly Vol.111

WoDotA Top 10 Weekly Vol.111 WoDotA Top 10 Weekly Vol.111

Tổng kết những pha xử lý hay nhất trong game DotA tuần qua…

Theo IGN

Giới thiệu