TOP Video Counter Strike: Xyp9x vs Team Unknowns

TOP Video Counter Strike: Xyp9x vs Team Unknowns TOP Video Counter Strike: Xyp9x vs Team Unknowns

Pha kill 4 bằng khẩu Glock của Xyp9x…

Theo IGN

——————————————————————-

Giới thiệu