TOP Video Counter Strike: Neo vs LDLC.com

TOP Video Counter Strike: Neo vs LDLC.com TOP Video Counter Strike: Neo vs LDLC.com

Không lạ lùng gì khi “quái vật” Neo có pha ace hoàn hảo trước team LDLC ở một đẳng cấp thấp hơn hẳn…

Theo IGN

Giới thiệu