TOP Video Counter Strike: kRYSTAL vs ESC Gaming

TOP Video Counter Strike: kRYSTAL vs ESC Gaming TOP Video Counter Strike: kRYSTAL vs ESC Gaming

ESC Gaming cũng chẳng phải buồn nhiều, vì đơn giản khả năng sử dụng AK47 của kRYSTAL là quá tốt mà thôi…

Theo IGN

——————————————————————-

Giới thiệu