TOP Video Counter Strike: Kirby vs VeryGames

TOP Video Counter Strike: Kirby vs VeryGames TOP Video Counter Strike: Kirby vs VeryGames

VeryGames gặp thất bại đầu tiên kể từ sau khi bổ sung tay súng ScreaM từ Imaginary Gaming vào đội hình…

Theo IGN

Giới thiệu