TOP Video Counter Strike: kajsk1ng vs 3DMAX

TOP Video Counter Strike: kajsk1ng vs 3DMAX TOP Video Counter Strike: kajsk1ng vs 3DMAX

Pha ace hoàn hảo của kajsk1ng trong trận đấu gặp team 3DMAX…

Theo IGN

Giới thiệu