TOP Video Counter Strike: jOELZ vs ninesixnine

TOP Video Counter Strike: jOELZ vs ninesixnine TOP Video Counter Strike: jOELZ vs ninesixnine

Rất đáng tiếc cho Joel “jOELZ” Aalto vì anh thi đấu rất tốt nhưng team AJURI vẫn không thể tránh khỏi một thất bại…

Theo IGN

Giới thiệu