TOP Video Counter Strike: Inzta vs 3DMAX

TOP Video Counter Strike: Inzta vs 3DMAX TOP Video Counter Strike: Inzta vs 3DMAX

Inzta cũng đã để lại dấu ấn của mình bằng pha kill 4 trong trận gặp 3DMAX…

Theo IGN

——————————————————————-

Giới thiệu