TOP Video Counter Strike: GeT_RiGhT vs 3DMAX (EMS)

TOP Video Counter Strike: GeT_RiGhT vs 3DMAX (EMS) TOP Video Counter Strike: GeT_RiGhT vs 3DMAX (EMS)

Pha kill 4 bằng khẩu AK47 của GeT_RiGhT tại RaidCall EMS One 2013 Spring Cup 2…

Theo IGN

Giới thiệu