TOP Video Counter Strike: Friberg vs 3DMAX

TOP Video Counter Strike: Friberg vs 3DMAX TOP Video Counter Strike: Friberg vs 3DMAX

Lần này, Friberg đã có pha ace hoàn hảo để mạng về cho NiP một trận thắng tưng bừng…

Theo IGN

Giới thiệu