TOP Video Counter Strike: Fifflaren vs Anexis

TOP Video Counter Strike: Fifflaren vs Anexis TOP Video Counter Strike: Fifflaren vs Anexis

Fifflaren tuy không thực sự nổi tiếng bằng các đồng đội, nhưng vẫn là tay súng quan trọng với Ninjas in Pyjamas…

Theo IGN

Giới thiệu