TOP Video Counter Strike: Disko vs Fnatic

TOP Video Counter Strike: Disko vs Fnatic TOP Video Counter Strike: Disko vs Fnatic

Pha kill 4 của Disko khi đối mặt với Fnatic tại giải đấu HK LAN…

Theo IGN

——————————————————————-

Giới thiệu