TOP Video Counter Strike: Crell vs 3DMAX

TOP Video Counter Strike: Crell vs 3DMAX TOP Video Counter Strike: Crell vs 3DMAX

Pha kill 4 bằng khẩu AWP của Crell trong trận đối đầu với team 3DMAX…

Theo IGN

——————————————————————-

Giới thiệu