Thể thao điện tử: nơi lắng đọng những xúc cảm

Thể thao điện tử: nơi lắng đọng những xúc cảm Thể thao điện tử: nơi lắng đọng những xúc cảm

Một video tuy ngắn nhưng rất cô đọng về những cảm xúc rất thật mà eSports mang lại cho chúng ta…

Theo IGN

Giới thiệu