As far as là gì ? Tìm hiểu và giải nghĩa cụm từ “as far as” đúng ngữ pháp, cách sử dụng cụm từ as far as đơn giản ai cũng có thể làm được.

Trong tiếng Anh thì các câu ghép vô cùng đa dạng, cũng có một số cụm từ được ghép với nhau thành nghĩa cố định. Trong đó, không thể không nhắc đến các cụm từ như as soon as, as far as… Vậy để hiểu rõ về as far as là gì và sử dụng như thế nào thì đừng bỏ lỡ bài viết nhé!

As far as là gì

As far as là gì

Tìm hiểu về nghĩa của as far as là gì ?

Việc tìm hiểu về các cụm từ, các cấu trúc trong tiếng Anh vô cùng quan trọng để bạn có thể giao tiếp tốt. Trong đó, as far as là gì chính là cấu trúc câu được sử dụng cũng như tìm kiếm nhiều. Cụm từ as far as được ứng dụng vô cùng phổ biến trong các bài tập, cuộc thi hay trong giao tiếp tiếng Anh.

Chính vì thế mà việc hiểu rõ về nghĩa cũng như cách dùng của as far as rất quan trọng để bạn có thể ứng dụng trong cuộc sống tốt nhất. Với từ as far as này thì nó được hiểu theo nghĩa là “theo như, xa như“.

Ví dụ sử dụng cụm từ as far as

  • As far as I know, Hoang has very difficult circumstances ( Theo như tôi được biết thì Hoàng có hoàn cảnh rất khó khăn)
  • As far as I can tell he’s very healthy ( Theo như tôi thấy thì anh ấy rất khỏe mạnh).

Để biết được cách dùng của as far as thì trước hết chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa của nó. Từ as far as được sử dụng để chỉ mức độ thực hiện cái gì đó. Đồng thời thì as far as còn được dùng để chỉ mức độ cụ thể về sự can thiệp của ai đó. 

Với cụm từ as far as này thì nó có thể ứng dụng cho nhiều tình huống khác nhau. Nhất là các bài thi toeic, các đoạn văn, trong giao tiếp thì bạn cũng sẽ gặp nhiều trường hợp sử dụng  As… As…

Cách dùng as far as như thế nào ?

Cụm từ as far as được sử dụng phổ biến với nhiều đối tượng, tình huống khác nhau. Trong đó có thể sử dụng cụm từ as far as này như sau:

Được dùng với nghĩa “tốt nhất, không thể tốt hơn”

Ex: It’s a good pen as far as ( đó là cây bút tốt nhất)

Được dùng với nghĩa “theo như tôi thấy”

As far as I can tell, Hoang has tried his best ( Theo như tôi thấy thì Hoàng đã cố gắng hết sức )

Như vậy là bạn có thể biết được as far as là gì rồi phải không nào? Đây là cụm từ cố định được dùng nhiều trong giao tiếp, học tập và các công việc trong đời sống. Do đó, khi hiểu rõ về as far as thì bạn cũng sẽ tự tin hơn trong giao tiếp cũng như giúp ích cho cuộc sống của bạn.

  • Xem thêm: TensorFlow là gì

Giải Đáp Câu Hỏi –

  • TensorFlow là gì ? Tìm hiểu ứng dụng và tính năng TensorFlow

  • Conduct là gì ? Giải nghĩa từ “conduct” và cách sử dụng từ

  • Techcombank là ngân hàng gì ? Tìm hiểu dịch vụ của Techcombank

  • GMV là gì ? Tìm hiểu và giải nghĩa những thông tin về “GMV”

  • Take into account là gì ? Account là gì ? Tìm hiểu ngay

  • Valid là gì ? Tìm hiểu rõ nghĩa từ “valid” một cách chi tiết

  • Urgent là gì ? Giải nghĩa từ “urgent” đúng chuẩn ngữ pháp