Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên

Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên

– là nhân vật có trong Final Fantasy XIII, thật tình cờ khi người cũng là Light. Mang phong thái và nét mặt tương tự, người xem khó có thể phân biệt được ai là thật và ai là nhân vật trong .

Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 1Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 2Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 3Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 4Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 5Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 6Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 7Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 8Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 9Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 10Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 11Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 12

Nega.vn - Lightning và Light, giống nhau đến cả cái tên - Ảnh 13

độc quyền – NEGA

Giới thiệu