Có một Tinkerbell rất dễ thương

Có một Tinkerbell rất dễ thương Có một Tinkerbell rất dễ thương

– Nếu đã từng xem chắc hẳn không ít người sẽ ấn tượng với hình ảnh một yêu tinh nhỏ, tinh nghịch. Và hôm nay, Nega gửi đến các bạn những hình ảnh về qua sự thể hiện của Tink-Ichigo.

Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 1Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 2Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 3Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 4Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 5Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 6Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 7Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 8Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 9Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 10Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 11Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 12Có một Tinkerbell rất dễ thương - Ảnh 13

độc quyền – NEGA

Giới thiệu