VTC Game “chìa thêm má phải”

VTC Game “chìa thêm má phải”

Nega.vn – Sau khi trang Nega có bài viết game thủ bị dính “quả lừa” khi tải “nhầm” bản cài đặt tựa game Phi Đội về, thay vì được tiếp cận trải nghiệm trò chơi War Thunder, nhà phát hành VTC Game đã có thông tin phản hồi và đính…