Thiện Nữ U Hồn 2 lộ diện đoạn phim CG đầu tiên đầy kịch tính

Thiện Nữ U Hồn 2 lộ diện đoạn phim CG đầu tiên đầy kịch tính

Trong Thiện Nữ U Hồn, Nhiếp Tiểu Thiện và Ninh Thái Thần vì muốn thay đổi số mệnh mà vượt qua Tam Giới, người chơi sẽ cùng họ đi trên con đường này. Trong đoạn phim CG, tuy bắt đầu bằng 2 nhân vật chính là Nhiếp Tiểu Thiện và…