Thiên Long Bát Bộ 3 tặng Gift Code Thiên Long Kim Tôn

Thiên Long Bát Bộ 3 tặng Gift Code Thiên Long Kim Tôn

Nega xin được gửi tới độc giả 100 Giftcode Thiên Long Kim Tôn của game Thiên Long Bát Bộ 3. Sau khi nhận được mã Thẻ, game thủ hãy tìm đến đại nhân Đô Đại Sảng [157; 166] tại Đại Lý để Kích Hoạt. Phần quà sẽ thay đổi theo…